آرایش – تزئین هواداران استودیو هواداران

آرایش – تزئین: هواداران استودیو هواداران اجاره داعش گروه تروریستی وبسایت خرید و فروش

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دولت اصلاحیه بودجه بدهد ، دلار ۴۲۰۰ تومانی تغییردهنده رقم بودجه ۹۷

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «دلار ۴۲۰۰ تومان بر قیمت داروها و تجهیزات پزشکی تاثیر می‌گذارد» گفت: دولت باید اصلاحیه بودجه جهت این قیمت دلار

دولت اصلاحیه بودجه بدهد ، دلار ۴۲۰۰ تومانی تغییردهنده رقم بودجه ۹۷

دلار ۴۲۰۰ تومانی تغییردهنده رقم بودجه ۹۷/ دولت اصلاحیه بودجه بدهد

عبارات مهم : پزشکی

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «دلار ۴۲۰۰ تومان بر قیمت داروها و تجهیزات پزشکی تاثیر می گذارد» گفت: دولت باید اصلاحیه بودجه جهت این قیمت دلار ارائه کند تا بخشی از درآمدهای حاصل شده است از مابه التفاوت قیمت ارز به وزارت بهداشت جهت پوشش مابه التفاوت قیمت داروها و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است یابد.

احمد همتی در گفت وگو با ایسنا، راجع به اوضاع قیمت داروها و تجهیزات پزشکی با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان گفت: هنگامی که قیمت دلار زیاد کردن پیدا می کند، طبیعتا تاثیری بر روی قیمت داروها و تجهیزات پزشکی می گذارد. باید دولت این موارد را در قالب اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه کند.

وی توضیح داد: با زیاد کردن قیمت دلار رقم کل بودجه و موارد مرتبط با اقتصاد مردم و دولتی جابجا می شود. اگر تورمی ناشی از زیاد کردن قیمت دلار به وجود آید، باید در بودجه سنواتی لحاظ شود.

دولت اصلاحیه بودجه بدهد ، دلار ۴۲۰۰ تومانی تغییردهنده رقم بودجه ۹۷

همتی تاکید کرد که اگر این موارد در بودجه لحاظ نشود، فشاری به مردم و کل جامعه وارد خواهد شد که در وهله اول این فشار را بیماران به خصوص بیماران خاص مجبور می شوند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: باید براساس اصلاحیه بودجه بخشی از درآمدهای حاصل از زیاد کردن قیمت دلار به وزارت بهداشت داده شود تا عنوان زیاد کردن قیمت داروها و تجهیزات پزشکی با دلار ۴۲۰۰ تومان تحت پوشش قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه «دلار ۴۲۰۰ تومان بر قیمت داروها و تجهیزات پزشکی تاثیر می‌گذارد» گفت: دولت باید اصلاحیه بودجه جهت این قیمت دلار

وی در مورد اوضاع داروی بیماران خاص گفت: وزارت بهداشت می تواند به علت زیاد کردن قیمت دلار پوشش بیمه ای بیماران خاص را کاملتر کند.

واژه های کلیدی: پزشکی | بهداشت | تجهیزات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz